24 05, 2019

Fler idrottsskador på konstgräs?

By |2019-05-24T08:58:48+00:00May 24th, 2019|Generell hälsa, Träning|0 Comments

Blir det verkligen fler idrottsskador på konstgräs? Konstgräs har, i takt med att de har blivit mer förekommande, blivit ett hett debattämne inom idrotten. Både i form av hur spelet förändras på det snabbare underlaget men också huruvida skaderisken ökar eller inte. Redan på ett tidigt stadie var det många som resolut slog fast att [...]

23 05, 2019

Varför fungerar viss behandling- och vilken är egentligen den bästa behandlingen?

By |2019-05-24T08:57:42+00:00May 23rd, 2019|Generell hälsa|0 Comments

Du har säkert någon gång rådfrågat din omgivning om behandling eller åtgärder för ett medicinskt besvär (som tex. hälsporre eller ryggsmärta). Då har du säkert också noterat att råden ofta är lika säkra som de är varierande. Om vi tar hälsporre som exempel brukar råden vanligtvis innehålla något eller några av följande: tåhävningar, laser, stötvåg, [...]

15 03, 2019

Golf, hur påverkar det ryggen?

By |2019-04-11T05:38:52+00:00March 15th, 2019|Generell hälsa|0 Comments

Ca en halv miljon svenskar spelar golf, vilket motsvarar var 20:e svensk. Golf lyfts ofta fram som en hälsofrämjande aktivitet och antalet pensionärer som är aktiva är hög i jämförelse med många andra idrotter. Långa promenader, frisk luft och aktivitet för hela kroppen är goda argument för att ge sig ut på banan. Som i [...]

6 03, 2019

Svaret kan ligga i doseringen

By |2019-04-12T07:48:08+00:00March 6th, 2019|Generell hälsa|0 Comments

Får jag ont i ryggen av att sitta? Är det farligt att träna när man har ont? Den här typen av frågor är vanliga, så vanliga att de ger 3,5 respektive 3 miljoner träffar på Google. Men det är också frågor som inte går att svara med 'Ja' eller 'Nej'. Istället finns det lager i [...]

17 01, 2019

Träning eller toaletten – vad spenderar vi mest tid på?

By |2019-01-17T16:34:49+00:00January 17th, 2019|Generell hälsa|0 Comments

Enligt en brittisk undersökning spenderar invånarna i Storbritannien, i genomsnitt, 3 timmar och 9 minuter på toaletten varje vecka. Men, man spenderar bara 1 timme och 30 minuter på fysisk aktivitet* varje vecka. Sammantaget spenderar alltså britterna mer än dubbelt så lång tid på toaletten än på träning. *Med fysisk aktivitet räknade man aktiviteter som [...]

14 11, 2018

Motivation för rehab – 5 tips för hur du får gjort dina övningar

By |2019-04-11T05:39:42+00:00November 14th, 2018|Generell hälsa|0 Comments

Alla som har rehabtränat har nog vid något tillfälle tänkt “Jag orkar inte och jag vill inte!” För att uppnå bästa resultat vid rehabilitering krävs dock kontinuitet och att du gör dina övningar även när du inte känner för det. Vi har därför satt ihop en lista med enkla tips för hur du hittar motivationen [...]

14 11, 2018

Fördelar med träning på jobbet

By |2018-11-14T13:27:20+00:00November 14th, 2018|Arbetsplats, Generell hälsa, Nacke, Träning|0 Comments

Kan man bli av med smärta i nacke och skuldror genom träning på arbetsplatsen? I en dansk studie försökte man besvara just den frågan. Man valde ut 2 arbetsplatser med primärt statiskt arbete där de anställda ägnade stora delar av dagen i sittande position och med framåtböjd nacke. De anställda som valde att delta i [...]

12 10, 2018

Förväntningar vs. Verklighet

By |2018-11-14T13:30:12+00:00October 12th, 2018|Generell hälsa|0 Comments

Förväntningar vs. Verklighet inom rehabträning. Har du upplevt att din rehabilitering inte går så fort och friktionsfritt som du hade förväntat (och hoppats)? Rehabilitering är sällan en 100-meterssträcka på behagligt underlag i medvind och god sikt, det är allt som oftast en hinderbana i regn och snålblåst. Bilden nedan visar två grafer för att skämtsamt [...]

29 08, 2018

Konditionsträning mot migrän

By |2018-11-14T13:30:38+00:00August 29th, 2018|Generell hälsa|0 Comments

Migrän är en akut och kraftfull huvudvärk som drabbar ca 15 % av befolkningen. Vid migränanfall vill den drabbade oftast vara stilla i ett mörkt och svalt rum för att dämpa symptomen. Fysisk ansträngning tenderar att förvärra symptomen. I vissa fall upplevs s.k. aura där synen påverkas, t.ex. genom suddig syn, flimmer eller sicksackmönster. Auran [...]

12 08, 2018

Träning borde ordineras

By |2018-11-14T13:31:26+00:00August 12th, 2018|Generell hälsa|0 Comments

Träning borde ordineras, inte smärtstillande. Smärtstillande med en begränsad positiv effekt blir rutinmässigt ordinerat för ländryggssmärta istället för evidensbaserad behandling, som träning. Professor Nadine Foster, som är huvudförfattare på en forskningsartikel i ämnet säger: ”Vi behöver omdirigera finansiering bort från ineffektiva eller skadliga tester och behandlingar och mot insatser som förespråkar fysisk aktivitet och funktion”. [...]

Go to Top