Klickande ljud i leder är en vanlig företeelse. Oftast lägger vi först märke till det när vi riktar mot fokus mot leden pga. smärta eller att vi gör en övning.

Om du upplever smärta eller annat obehag vid klickandet rekommenderar vi att du kontaktar legitimerad vårdpersonal innan du går fortsätter med din träning.