Blir det verkligen fler idrottsskador på konstgräs?

Konstgräs har, i takt med att de har blivit mer förekommande, blivit ett hett debattämne inom idrotten. Både i form av hur spelet förändras på det snabbare underlaget men också huruvida skaderisken ökar eller inte.

Redan på ett tidigt stadie var det många som resolut slog fast att skadorna ökade på konstgräs. Man hade då inte någon forskning att bygga sin åsikt på och i många fall var det nog snarare en reaktion från traditionalister som tyckte att fotboll ska spelas på naturgräs och inget annat.

Faktum är att många av de första studierna på ämnet kunde inte registrera någon tydlig skillnad i skaderisk mellan naturgräs och konstgräs. Däremot kunde man i vissa studier se att typen av skada var olika för de olika underlagen, tex var det mer sannolikt att stuka foten på konstgräs men mer sannolikt att sträcka sig i låret på naturgräs.

I en av de tidiga studierna som jämförde konstgräs med naturgräs kunde man se en tendens att skifta mellan underlagen var en faktor som ökade risken. Med andra ord, om du var van vid naturgräs och plötsligt skulle spela på konstgräs ökade risken för skada.

En ny, större studie, kan dock ge traditionalisterna rätt, det förekommer fler skador på konstgräs än på naturgräs. Studien har utförts på idrottare inom amerikansk fotboll på elitnivå där man har samlat in data från 4 säsonger. Spel på konstgräs resulterade i 16 % högre skaderisk för spelarna. Noterbart är att sambandet mellan skada och underlag var tydligare när det inte var någon kontakt mellan spelare.

I dagsläget tycks det vara en ökad skaderisk på konstgräs, men då materialet under konstant utveckling finns det stora möjligheter att denna trend kommer att vända!