Kan man bli av med smärta i nacke och skuldror genom träning på arbetsplatsen?

I en dansk studie försökte man besvara just den frågan. Man valde ut 2 arbetsplatser med primärt statiskt arbete där de anställda ägnade stora delar av dagen i sittande position och med framåtböjd nacke.

De anställda som valde att delta i studien delades in som försökspersoner eller i kontrollgruppen, där försöksgruppen skulle träna 1 timme i veckan på arbetstid. Träningen blev fördelad på 3 pass i veckan á 20 minuter och bestod av 5 övningar som försökspersonerna fick lära sig av en instruktör vid det första tillfället.

Försöket höll på i 20 veckor där belastningsnivån på övningarna ökade gradvis.

När man tittade på resultaten efter 20 veckor valde man att dela försökspersonerna i 2 grupper, de som hade smärta i nacke och/eller skuldra vid starten av försöket och de som var smärtfria. Samma indelningen gjordes med kontrollgruppen. Inom träningsgruppen kunde man konstatera att 85 % av deltagarna hade gjort sina övningar varje vecka (men inte alltid alla 3 dagar).

När man jämförde resultaten hos de personer som hade smärta i nacke/skuldra vid försökets start hade
deltagarna i träningsgruppen den största positiva utvecklingen med reducerad smärtnivå.

Så trots det statiska arbetet kunde ett träningsprogram reducera smärtnivån i nacke och skuldra hos de anställda. Träningen utfördes på arbetstid under totalt 1 timme varje vecka. Att så många som 85 % av deltagarna utförde sin träning tror man beror på att övningarna inte krävde ombyte eller att deltagarna duschade efteråt.

Sett till att smärta i nacke/skuldra är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning borde det ligga i alla arbetsgivares intresse att uppmuntra riktad fysisk aktivitet på arbetstid.


Enskilda vetenskapliga studier ska inte uppfattas som att en frågeställning är besvarad med 100 % säkerhet. Forskning ska kunna upprepas med liknande resultat för att vi ska kunna stärka sannolikheten för att hypotesen stämmer.