Ca en halv miljon svenskar spelar golf, vilket motsvarar var 20:e svensk. Golf lyfts ofta fram som en hälsofrämjande aktivitet och antalet pensionärer som är aktiva är hög i jämförelse med många andra idrotter. Långa promenader, frisk luft och aktivitet för hela kroppen är goda argument för att ge sig ut på banan.

Som i all fysisk aktivitet finns det skaderisk, så även i golf.  En studie har dock visat att genomsnittsgolfaren behöver spela i snitt 2000 timmar innan vederbörande drar på sig en skada. Som jämförelse kunde man i en Nederländsk studie notera ett genomsnitt på 1 idrottsskada per 500 timmar. För löpträning var siffran 1 skada per 166 timmar i samma studie.

Ett växande problem inom golf är att unga elitsatsande golfspelare får ryggbesvär i ung ålder. Anledningen till detta tros vara grundat i hur golfsvingen har utvecklat sig de senaste årtiondena. Kraften i svingen har ökat och såldes också belastningen på ryggen. Det har uppskattats att en professionell golfspelare vid en sving upplever ett tryck på ryggraden motsvarande åtta gånger den egna kroppsvikten! Att en professionell golfspelare kan göra upp emot 300 svingar på en dag resulterar i en betydande påfrestning på ryggen.

De senaste årtiondena har golfspelare på elitnivå uppmanats att allt mer fokusera på sin fysiska träning för att bli starkare. Det är alltid bra att vara fysiskt stark för att förebygga skador, men inom golf har den tuffare fysiska träningen också inneburit att spelarna har kunnat få till en kraftigare sving, vilket har ökat belastningen på strukturerna i ryggen.

De studier om golf som gjort har främst fokuserat på professionella golfspelare. Men även om du är motionärsspelande golfare finns risk att du drabbas av belastningsskador, precis som i alla idrotter. Men belastningen på din rygg kommer sannolikt inte vara i närheten av ovanstående exempel.

För att förebygga ryggbesvär från golf rekommenderar vi att du tänker på att värma upp innan du spelar. Försök framför allt att få till några roterande rörelser av ryggen då det är något vi ofta glömmer.

När våren kommer är det förståeligt att man är otålig och vill komma ut på golfbanan så mycket som möjligt. Det är dock klokt att få lite vila och återhämtning mellan rundorna också. Så även om det kliar i fingrarna rekommenderar vi att du inleder säsongen försiktigt.