Artros i knä och höfter är något de flesta av oss drabbas av med åldern. Om du får konstaterat artros i knän eller höfter kanske du undrar om du kan fortsätta att löpträna.

En studie som nyligen publicerades ställde sig just den frågan, hur förändras knät vid löpning hos personer med artros i knäna.

Försökspersonerna var alla över 50 år gamla och hade artros i minst ett knä. Uppföljning skedde efter 4 år och efter 8 år där man gjorde undersökning med röntgen samt frågeformulär om smärta i knäna.

Mängden löpning skulle försökspersonerna själva avgöra, detta då man ville se hur personerna klarade sig utan övervakning och fastställda löprutiner. Hypotesen är att självvalda löprutiner kommer påverkas av knäsymtom, vilket kan leda till att löprundor blir kortare eller längre beroende på aktuell form.

Det man fann i studien var att knäsmärtan lindrades hos försökspersonerna. Undersökning med röntgen visade heller ingen negativ utveckling som kunde associeras med löpning.

Självvalda löprutiner, där löparen väljer hur långt och hur intensivt hen springer, tycks alltså inte medföra några ökade risker för löpare med artros i knäna.

 

Läs mer om löpning och artros HÄR

och mer om påverkan på knäna vid löpning kontra gång HÄR


Enskilda vetenskapliga studier ska inte uppfattas som att en frågeställning är besvarad med 100 % säkerhet. Forskning ska kunna upprepas med liknande resultat för att vi ska kunna stärka sannolikheten för att hypotesen stämmer.