Detta är en balansgång, i de allra flesta fall går det bra att fortsätta med en övning även om man upplever ett mindre obehag eller ömhet.

Det är inte ovanligt att övningar upplevs som ömma eller obekväma de första repetitionerna. Du kan därför se de första repetitionerna som en uppvärmning. Om det däremot gör mer ont efter de inledande repetitionerna bör du antingen anpassa övningen med mindre rörelser/belastning eller gå vidare till nästa övning.

Om du däremot upplever stark smärta vid en specifik övning kan du först försöka göra övningen enklare, tex genom ett mindre rörelseutslag, med mindre belastning eller färre repetitioner.

Om detta inte hjälper är det bättre att du avstår från den specifika övningen och försöker dig på den vid ett senare tillfälle.

Upplever du att du inte kan utföra några övningar pga smärta rekommenderar vi att du uppsöker legitimerad vårdpersonal innan du fortsätter med din träning.