Migrän är en akut och kraftfull huvudvärk som drabbar ca 15 % av befolkningen. Vid migränanfall vill den drabbade oftast vara stilla i ett mörkt och svalt rum för att dämpa symptomen. Fysisk ansträngning tenderar att förvärra symptomen.

I vissa fall upplevs s.k. aura där synen påverkas, t.ex. genom suddig syn, flimmer eller sicksackmönster. Auran brukar vara i ca 30-60 min men kan vara kortare eller längre.

Auran brukar vara i ca 30-60 min men kan vara kortare eller längre.

Orsaken till migrän är okänd men det finns klarlagt ett antal faktorer som kan trigga ett migränanfall, t.ex. ost, rödvin, för lite sömn och hetta.

Behandlingen av migränanfall är vanligtvis medicinering.
Forskare på Lunds Universitet har dock i en ny studie noterat en positiv effekt av konditionsträning. I studien delade man in 52 försökspersoner i 2 grupper om 26 personer i varje. Alla deltagare i försöket hade en historia av migränanfall samt spänningshuvudvärk och nacksmärta. Den första gruppen var träningsgruppen där deltagarna skulle utföra konditionsträning (cykling/cross-trainer/rask promenad) i 45 minuter, 3 dagar i veckan. Den andra gruppen var kontrollgruppen och de skulle fortsätta sin vardag utan förändringar.

Man testade flertalet parametrar i studien och kunde se en signifikant förbättring hos träningsgruppen jämfört med kontrollgruppen för fysisk form, nivå av fysisk aktivitet, börda från migrän och möjligheten att delta i fysisk aktivitet.

Inom träningsgruppen kunde man se en signifikant reduktion av antal migränanfall, smärtnivå och tid med smärta, nivå av nacksmärta och bördan av migrän. Man såg också en ökning i fysisk form och välmående.

Inom träningsgruppen kunde man se en signifikant reduktion av antal migränanfall, smärtnivå och tid med smärta, nivå av nacksmärta och bördan av migrän.

Sammanfattningsvis kan man notera att konditionsträning tycks vara positivt för personer med migrän och spänningshuvudvärk samt nacksmärta.

Reds. anmärkning. Vid studier likt den här söker man efter en behandlingsmodalitet som verkar fungera för majoriteten. Det går inte att konkludera att konditionsträning fungerar för alla med migrän. Mängden träning för bästa resultat kan också variera och det kan hända att just Du mår bäst av konditionsträning i 30 min eller kanske 60 min.


Enskilda vetenskapliga studier ska inte uppfattas som att en frågeställning är besvarad med 100 % säkerhet. Forskning ska kunna upprepas med liknande resultat för att vi ska kunna stärka sannolikheten för att hypotesen stämmer.