Ont i ländryggen? Övervägt att operera ryggen?

Medicin och operation ska vara sista utvägen. Fysisk aktivitet däremot, är alltid rekommenderat.

I den länkade artikeln kan du läsa ett sammandrag av forskningen från en artikelserie i ansedda Lancet. Här nedan har vi översatt delar av det sammandraget.

Ländryggsbesvär är en av de vanligaste orsakerna till att vi söker hjälp av sjukvården. Många besvär försvinner inom 6 veckor men två tredjedelar har fortfarande ont efter 3 månader.

Orsaken till de flesta ryggbesvär är fortfarande oklar men man känner till flera riskfaktorer som ökar risken för att drabbas, tex. fysiskt krävande jobb, rökning, övervikt och inaktivitet.

Om du får ländryggssmärta bör du träffa vårdpersonal för att utesluta fraktur, infektion och liknande orsaker.

Den första rekommendationen är att hålla sig aktiv, tex genom rehabövningar, simning, cykling, promenad och yoga.

Som nästa steg rekommenderas manuell behandling, tex ledmanipulation.

Vid långvariga besvär rekommenderas även att man genomgår ett psykologiskt program, tex kognitiv beteendeterapi eller mindfulness stressreduktion.

Om dessa steg inte får effekt rekommenderas smärtstillande i form av anti-inflammatorisk medicin och eventuellt operation.

Genomgående är rekommendationen vid ländryggssmärta att man håller sig aktiv.

https://theconversation.com/the-guidelines-on-low-back-pain-are-clear-drugs-and-surgery-should-be-the-last-resort-94746


Enskilda vetenskapliga studier ska inte uppfattas som att en frågeställning är besvarad med 100 % säkerhet. Forskning ska kunna upprepas med liknande resultat för att vi ska kunna stärka sannolikheten för att hypotesen stämmer.