“Du får artros i knäna av att löpträna!”

Detta är ett vanligt förekommande uttalande, men har det verkligen någon bäring?

Flera studier har undersökt sambandet mellan löpning och artros i knäna med blandade resultat. Det mesta tyder dock på att löpare inte har större risk för att drabbas av artros i knäna än icke-löpare. Detta är kontroversiellt med hänsyn till den stora belastning på knät som sker vid fotens kontakt på marken.

En gammal skröna lyder ”Dagens löpare är morgondagens cyklister”. Innebörden i ordspråket ska vara att du som löpare sliter ut knän och höfter och därmed kommer tvingas upp på cykeln som ska vara mer skonsam mot dessa leder. De flesta studier indikerar dock att så inte behöver vara fallet. Vid moderat löpträning tycks det inte finnas en ökad risk för artros i knä och höfter utan snarare tycks det ha en förebyggande effekt. Riskfaktorer för att utveckla artros vid löpning är intensiv löpträning, högt BMI och tidigare skador i nämnda leder.

I en studie från 2017 såg man på tävlingslöpare (elit), “vardagslöpare” och icke-löpare. Bland vardagslöpare räknas i princip alla som löptränar och springer allt från 5 km till maraton.

I studien såg man att de som inte var aktiva samt tävlingslöpare var de med högst sannolikhet att utveckla artros i höft och/eller knä. Bland vardagslöpare var det en betydligt lägre andel som utvecklade artros i höft och/eller knä. Siffrorna för dettavar 3,5 % för vardagslöpare, 10,2 % för icke-löpare och 13,3 % för tävlingslöpare.

Löpning verkar med andra ord kunna skydda dig mot artros i höft och knä så länge det utförs i måttliga mängder.

 


Enskilda vetenskapliga studier ska inte uppfattas som att en frågeställning är besvarad med 100 % säkerhet. Forskning ska kunna upprepas med liknande resultat för att vi ska kunna stärka sannolikheten för att hypotesen stämmer.