Om du upplever något av följande symtom eller tillstånd, eller om du nyligen har blivit opererad, bör du kontakta legitimerad vårdpersonal innan du påbörjar din träning:

– Domningar/nedsatt känsel i arm, hand, ben, fot eller underliv

– Nedsatt muskelstyrka i arm, hand, ben eller fot som inte är direkt orsakad av smärtan (dvs. INTE om du känner dig svagare pga smärtan utan endast om du upplever att muskelstyrkan i sig har blivit reducerad)

– Strålande smärta ut i arm eller ben

– Konstant, ihållande smärta som varken förvärras eller lindras, oavsett position eller rörelse

– Feber

– Yrsel

– Svårigheter att hålla inne eller göra av med urin/avföring

– Graviditet

– Andra systemiska besvär, tex hjärtflimmer.