Effekt kan ibland dröja något efter det att du har påbörjat ett rehabprogram.

Vanligtvis bör du uppleva en förbättring inom 2-4 veckor men flera faktorer kan spela in.

Faktorer som kan påverka din återhämtningstid är tex. hur länge du har haft dina besvär när du inleder din rehabilitering, hur flitigt du gör dina övningar samt hur din övriga fysiska status är. Andra faktorer som kommer ha effekt på din rehabilitering är sömn, stress och allmänt välmående.

Vid långvariga besvär (mer än 3 månader) dröjer förbättringen normalt längre än vid kortvariga besvär.

Det som är absolut viktigast att komma ihåg är att rehabilitering tar tid, kräver tålamod och att kontinuitet vinner i längden.