Har du ont i ryggen? 

Forskning visar att:

– Träning är bra för dig. 

– Du ska inte se smärtan som en fiende utan som en skyddsmekanism.

– Bilddiagnostik (röntgen, MR osv), kortison och långvarigt bruk av smärtstillande är sällan till hjälp. 

Artikeln är en god sammanställning av vad vetenskapen säger om ryggbesvär.

http://www.abc.net.au/news/health/2018-06-11/treating-lower-back-pain-without-drugs-and-surgery/9850798


Enskilda vetenskapliga studier ska inte uppfattas som att en frågeställning är besvarad med 100 % säkerhet. Forskning ska kunna upprepas med liknande resultat för att vi ska kunna stärka sannolikheten för att hypotesen stämmer.