Räcker 2 minuters träning för att reducera smärta i nacke och skuldror?

Att träning är bra för oss är ingen nyhet. Att rehab är bra för oss när vi har ont är heller inget nytt. Ändå är det sällan vi gör våra rehabövningar under en längre tid. Ett vanligt argument till att vi inte gör övningarna är tidsbrist.

I en studie ville man undersöka effektiviteten av små, dagliga mängder träning. Målgruppen var vuxna med återkommande smärta i nacke och skuldror.

Närmare 200 män och kvinnor delades in i 3 olika grupper;

  • Träning i 2 minuter, 5 dagar i veckan
  • Träning i 12 minuter, 5 dagar i veckan
  • Information om generell hälsa varje vecka

Den sista gruppen ansåg man skulle agera som s.k. kontrollgrupp.

Innan försöket startade fick alla försökspersoner svara på frågor, bli undersökta av vårdpersonal samt göra ett styrketest.

Försöket pågick i totalt 10 veckor och efter att försöket hade avslutats fick försökspersonerna återigen genomgå de olika testerna.

Resultaten visade att träningsgrupperna hade reducerat sin smärtnivå. I jämförelse med kontrollgruppen fick också träningsgrupperna ökad uppmätt styrka. Skillnaden mellan de två träningsgrupperna var i detta testet liten.

Så lite som 2 minuters träning, utförd 5 dagar i veckan, kan med andra ord resultera i nedsatt smärtnivå och ökad styrka.

Känner du fortfarande att du inte hinner träna?


Enskilda vetenskapliga studier ska inte uppfattas som att en frågeställning är besvarad med 100 % säkerhet. Forskning ska kunna upprepas med liknande resultat för att vi ska kunna stärka sannolikheten för att hypotesen stämmer.