Du bör fortsätta med dina övningar åtminstone tills hela rehabprogrammet är avslutat.

Om du avslutar din rehab för tidigt är risken större att besvären återkommer.

Efter avslutat rehabprogram rekommenderar vi dig att fortsätta med regelbunden träning för att förebygga återfall.