Du har säkert någon gång rådfrågat din omgivning om behandling eller åtgärder för ett medicinskt besvär (som tex. hälsporre eller ryggsmärta). Då har du säkert också noterat att råden ofta är lika säkra som de är varierande. Om vi tar hälsporre som exempel brukar råden vanligtvis innehålla något eller några av följande: tåhävningar, laser, stötvåg, tvärfibermassage eller manipulationsbehandling av fot och ankel.

Det är heller inte ovanligt att den du frågar som har erfarenhet av hälsporre förklarar att hen hade testat “allt möjligt” men att det till slut var tex, stötvåg som fick ordning på besvären. Nästa person har också testat “allt möjligt” men där var det tåhävningar som var lösningen.

Hur kan detta komma sig?

Den korta förklaringen är att vi alla är unika individer med unika variationer av samma besvär.

Mer ingående förklarat beror detta på att de flesta smärtbesvär i kroppen orsakas av flera olika faktorer. Av den anledningen kan flera olika behandlingsmetoder fungera för samma besvär. Vilken som sen fungerar bäst för just dig kan bero huruvida du får rätt dosering och om du har tillräckligt med tålamod med behandlingsmetoden.

Slumpen kan avgöra

Förklaringen till att en viss behandlingsmetod fungerar kan också skyllas slumpen. Exempelvis:

  • Flera av de behandlingsmetoder som föreslås kan fungera, med rätt dosering och tålamod från patienten. Men om doseringen är fel och/eller tålamodet brister, går man ofta vidare till nästa behandlingsmetod.
  • Varje behandlingsmetod kan ha hjälpt till men så pass lite att vi inte noterar skillnaden. När vi sen har gått igenom 3-4 olika behandlingsmetoder och blivit lite bättre vid varje tillfälle kommer vi till slut att märka en skillnad. Det är då lätt att tillskriva den senaste behandlingen all effekt.

Budskapet vi vill förmedla i det här inlägget är kort och gott: Det som fungerar för någon annan kanske inte fungerar för dig, och det som fungerar för dig kanske inte fungerar för någon annan.

Att fråga någon som har upplevt ett liknande besvär som dig vilken behandlingsmetod som är bäst är ungefär som att fråga någon vilket som är det snabbaste sättet att ta sig igenom en storstad. Om den tillfrågade endast utgår från sina egna erfarenhet kommer hen ge dig ett visst svar. Men vi måste ta hänsyn till så mycket mer, tex vilka möjligheter har du? Buss, tunnelbana, cykel, bil eller ska du promenera? Vilken tid på dygnet är det, hur ser vädret ut och hur påverkar detta dina alternativ och trafiken?

Vilken behandlingsmetod som är mest effektiv har med andra ord inte alltid ett enkelt svar och någon annans personliga erfarenhet kan bara ge oss en hint om vilket alternativ som är bäst.

Huruvida en specifik behandlingsmetod fungerar för ett specifikt besvär, tex. stötvåg för tennisarm, är inget vi tar upp i det här inlägget, det kommer istället i ett eget inlägg framöver!